Dary na Litwę

W dniu 24 czerwca 2013 roku w Katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie obyła się uroczystość związana z nadaniem przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza odznaczenia świętego Stanisława, przyznawanego za ofiarną i owocną służbę Kościołowi i archidiecezji warszawskiej. Jednym z odznaczonych, na wniosek zarządu Fundacji imienia Księdza Stefana Niedzielaka, został nasz konfrater, dr Krzysztof Radlicz, który od 25 lat niesie pomoc kościołowi i rodakom pozostałym na Wileńszczyźnie.

Dzięki hojności firmy farmaceutycznej „Polpharma” z Warszawy, Fundacja otrzymała dary w postaci leków, które dostarczył na Litwę Ludwik Pawłowski, podskarbi Archikonfraternii Literackiej. Trafiły one do polskiej szkoły w Rostynianach i Hospicjum imienia błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie, prowadzonego przez polskie siostry.

Najnowsza książka

Pod koniec października 2011 r. ukazała się księga PRYMAS TYSIĄCLECIA W PAMIĘCI POLAKÓW 1981-2011, którą wydajemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Licząca ponad 900 stron nasza najnowsza publikacja zawiera omówienie najważniejszych wydarzeń związanych z posługą Prymasa Tysiąclecia. Jest naszą archikonfraternianą odpowiedzią na apel Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego i naszego Głównego Protektora o poglębianie kultu sługi Bożego Stefana i korzystanie na co dzień z jego wielkiej duchowej spuścizny. Liczne wzmianki o dokonaniach szkół Prymasa Tysiąclecia, wykaz i omówienie książek i publikacji o naszym Patronie.

Patronalne święto Archikonfraterni Literackiej

Patronalne święto Archikonfraterni Literackiej

 

Prastarym, ponad pięćsetletnim zwyczajem członkowie Archikonfraterni Literackiej przybyli w dniu 8 grudnia 2012 r. do bazyliki archikatedralnej w Warszawie, by podczas uroczystej liturgii uczcić swoją Patronkę, Niepokalanie Poczętą Najświętszą Maryję Panną.  Eucharystii przewodniczył o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. On też w wygłoszonej homilii wyjaśnił wiernym istotę jednego z najważniejszych w roku liturgicznym świąt maryjnych: Pismo Święte mówi nam, że czas oczekiwania narodów na przyjście Zbawiciela określa się jako noc i ta noc trwała tysiące lat, aż zajaśniało słońce zbawienia. Pierwszym zwiastunem tego wschodzącego słońca były narodziny Maryi. Z tą chwilą zaczyna się wypełniać Boży plan zbawienia. Stąd też nazywamy Maryję Jutrzenką, Gwiazdą Zaranną. I jak jutrzenka jest zwiastunką wschodzącego dnia, tak narodziny Maryi są zapowiedzią Chrystusowego dzieła zbawienia świata.  Kaznodzieja dodał, że Maryja stoi na pograniczu Starego i Nowego Testamentu. Jest obrazem minionej wielkości człowieka, tego z raju i wielkości utraconej przez grzech, a równocześnie jako filar przyszłej wielkości zdobytej przez odkupienie. Dusza Jej według Pisma Świętego jest odblaskiem wiecznej światłości, obrazem Boskiego majestatu i wyobrażeniem Jego dobroci. 

 

Na zakończenie o. Gabriel Bartoszewski wyjaśnił na czym polega istota kultu Maryi Niepokalanej: Jesteśmy czcicielami Maryi. I musimy sobie uświadomić, że czcić Maryję, to mieć właściwy stosunek do grzechu, do zła, bo życie Maryi można określić jako walkę ze złem, z grzechem, z szatanem. Kult Niepokalanej bez walki ze złem, z grzechem byłby wielkim nieporozumieniem. Prawdziwy kult – dodał homileta - musi łączyć się z czynem, z poprawną postawą. Tego nie zastąpi ani piękne słowo w czasie modlitwy ani wzruszenie się na nabożeństwie ku Jej czci. 

 

Przyjęcia kandydatów do AKL

 

Podczas liturgii do Archikonfraterni Literackiej zostało przyjętych trzech kandydatów. Są to: Wiesław Abraham z parafii św. Antoniego, elektronik, doktor w Instytucie Biologii PAN, specjalista w dziedzinie aparatury medycznej; Jan Rękawek-Łączyński z parafii św. Szczepana w Raszynie, historyk sztuki, na emeryturze i Aleksander Załęski z parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku, artysta fotografik; członek ekipy ekshumacyjnej w Miednoje i Katyniu.  Najważniejsze wystawy: Na nieludzkiej ziemi – Charków – Katyń – Miednoje” (2005); Kapłan-Męczennik – o ks. Jerzym Popiełuszce (2009); Soli Deo - w 30. lecie śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Kościół pw. Chrystusa Króla (2010); Potęga i majestat Rzeczypospolitej (2012).

 

Tytuł protektora czynnego i złotą odznakę AKL otrzymał Zdzisław Wyszyński, który w roku ubiegłym zainicjował w bractwie modlitewną adopcję dziecka poczętego. Inicjatywa modlitewna zapoczątkowana właśnie przez Zdzisława Wyszyńskiego, który doprowadził do pierwszego uroczystego ślubowania w roku 2011, zyskuje wśród naszych braci coraz więcej zwolenników. Modlitewne wsparcie poczętego, jeszcze nienarodzonego dziecka, zagrożonego aborcją jest wymierną odpowiedzią Archikonfraterni Literackiej na wszelkie próby niszczenia życia i jego usankcjonowania przez polski system legislacyjny.  

 

Zapraszamy do bractwa wszystkich mężczyzn z Warszawy i okolic, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i Kościoła. Przyjęcia już w następnym roku. Nasze niedzielne spotkania w bazylice archikatedralnej warszawskiej odbywają się w pierwszą niedzielę po pierwszym każdego miesiąca i pierwszą niedzielę po piętnastym. Kolejne przyjęcia już w następnym roku.   

 

Marian Romaniuk, sekretarz AKL