Homilie Smoleńskie

Szanowni Czytelnicy,

staraniami wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej i Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wydane zostały Homilie Smoleńskie, które są kontynuacją książki Prawda zwycięży. Prezentacja odbyła się podczas Mszy Świętej 10 kwietnia 2014 r. Zapraszamy do lektury. W związku z licznymi zapytaniami, szczegóły odnośnie nabywania pozycji znajdują się tutaj.

 

 

Wznowienie wydawania zeszytów Katolickiej Nauki Społecznej

Szanowni Czytelnicy,

z wielką i nieukrywaną radością chciałbym poinformować Państwa o wznowieniu wydawania zeszytów Katolickiej Nauki Społecznej. To oczywiście kontynuacja naszych dokonań wydawniczych z mrocznych lat stanu wojennego, kiedy to mogliśmy służyć społeczeństwu zarówno tekstami wykładów z zakresu szeroko rozumianej historii, jak i społecznego nauczania Kościoła. Mamy wielki zaszczyt i honor, że to w naszym wydawnictwie opublikowane zostały jedne z pierwszych broszur nt. kłamstwa katyńskiego, naturalnie bez ingerencji szalejącej wokół cenzury partyjno-państwowej. To wreszcie Archikonfraternia Literacka miała zaszczyt publikowania wielu tekstów wybitnych profesorów, chociażby z zakresu ekonomii i najnowszej historii Polski.

Teraz, gdy sytuacja społeczno-polityczna limituje pewne zachowania nas Polaków, chcemy powrócić do naszych publikacji. Sentire cum Ecclesia - czuć jak Kościół, czy lepiej: czuć z Kościołem - to myśl przewodnia działalności Archikonfratemi Literackiej ostatnich lat. Temu zawołaniu, na przekór wielu chcemy pozostać wierni, jak nasi wielcy poprzednicy.

W każdym kolejnym tomie znajdziecie Państwo zarówno teksty dotyczące naszej bieżącej działalności, jak i teksty wykładów, wystąpień i prelekcji wygłaszanych w czasie naszych spotkań.

 

 

Życzę przyjemnej lektury.

 

Dr Inż. Jan Szymczyk

Senior

Świętej Pamięci brat Stanisław Łapiak

Z żalem informujemy, że dnia 13 stycznia 2014 r. brat Stanisław Łapiak odszedł do Pana. Pogrzeb odbędzie się 21 stycznia w Kościele św. Ignacego w Wólce Węglowej o godzinie 10.15. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

 

Stanisław Łapiak urodził się 22 stycznia 1932 r. w Potoku Złotym. Był nauczycielem i pedagogiem. Miał trzech synów. W Archikonfraterni był przez wiele lat zelatorem, prowadził modlitwy podczas niedzielnych spotkań. Requiescat in pace.

Przyjęcia nowych konfratrów

9 grudnia, dzień po święcie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy Świętej odprawianej przez bp. Józefa Górzyńskiego, do Archikonfraterni zostało przyjętych dwóch członków, inż. Tadeusz Palimąka i dr inż. Andrzej Pająk z Politechniki Warszawskiej. Tytuł Protektora Czynnego otrzymał Marian Piotr Romaniuk.

 

Zasłużeni dla Archidiecezji Warszawskiej

W uroczystość Objawienia Pańskiego A.D. 2014 z rąk kardynała Kazimierza Nycza 21 osób otrzymało order św. Stanisława - zasłużeni dla Archidiecezji Warszawskiej. Wśród wyróżńionych znalazła się Profesor Maria Ryś, przewodnicząca stwoarzyszenia Fides et Ratio, a także Zdzisław Wyszyński, członek zarządu AKL. Oto ich krótkie noty:


Zdzisław Wyszyński 
brał czynny udział w organizowaniu i wielokrotnie sam uczestniczył w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę, oraz do Ostrej Bramy. Organozował także pielgrzymkę na kanonizację Abp. Szczęsnego Felińskiego w Rzymie; współorganizator sesji naukowej i wystawy poświęconej Jubileuszowi 500-lecia AKL; wspierał sieroty z polskich rodzin na Wileńszczyźńie; inicjator zawieszenia Krzyży w salach wykładowych w szkole przy ul. Afrykańskiej, pobłogosławionych prez Jana Pawła II. Z wielkim zaangażowaniem poświęca swój czas na działalność charytatywną i organizacyjną bractwa. 

 
Profesor UKSW dr hab. Maria Ryś, 
kierownik Katedry psychologii rodziny na UKSW; prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio; z wielkim przekonaniem i zaangażowaniem promuje katolicki model małżeństwa i rodziny. Pani Profesor zorganizowała wiele sympozjów i konferencji międzynarodowych poświęconych tej kwestii; wygłasza referaty, publikuje książki i artykuły na temat rodziny.