3 lata posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego

33 lata posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego i 33 rocznica jego śmierci - 28 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Wprowadzenie i powitanie gości -- Jerzy Zelnik

Dr Ewa Czaczkowska (UKSW), Biografia Prymasa Wyszyńskiego jako materiał do dalszych badań

O. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap (Kuria Metropolitalna Warszawska), Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego w kontekście 1050. Chrztu Polski? Czy to możliwe?

Występ artystyczny: Anna Witkowska sopran, J. Maklakiewicz, Ave Maria

Red. Marian Piotr Romaniuk (Archikonfraternia Literacka), Kardynał Stefan Wyszyński w polskiej literaturze i w sztuce. Prezentacja multimedialna

Anna Witkowska sopran, S. Moniuszko, Na skrzydłach pieśni

Mgr Anna Dorota Wójcik (Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego), Wkład kard. Stefana Wyszyński w Sobór Watykański II

Ks. dr Jerzy Jastrzębski (WMSD w Warszawie), O przyjaźni kard. Stefana Wyszyńskiego ze świętymi papieżami Janem XXIII i Janem Pawłem II

Anna Witkowska sopran, C. Franck, Panis Angelicus

Ks. Przemysław Śliwiński (rzecznik arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej, dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Informacji), Prymas Tysiąclecia na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej

Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Podsumowanie sesji

Anna Witkowska sopran, Paolo Tosti, Preghiera.

Materiał uzyskany dzięki uprzejmości Civitas Christiana