Odznaczenia Gloria Artis 2016

Odznaczenie Gloria Artis otrzymali: ks. Roman Szpakowski i Józef Tadeusz Baliszewski. Odznaczenie zasłużony dla Polskiej Kultury otrzymał Adam Mazurek, prezes Oficyny Poligraficzno-Wydawniczej Adam.